Poznaj nasze kierunki studiów

„Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 16 czerwca 2021r.

„Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W środę 23 czerwca br. na platformie ZOOM rozpoczynamy szkolenie pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server” organizowane dla pracowników naszej Uczelni, w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Harmonogram szkolenia:

  • 23.06.2021 godz. 9.00 – 15.00,
  • 25.06.2021 godz. 9.00 – 15.00,
  • 30.06.2021 godz. 9.00 – 15.00,
  • 02.07.2021 godz. 9.00 – 15.00,
  • 07.07.2021 godz. 9.00 – 15.00.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń oraz zarządzania bezpieczeństwem środowisk opartych o najnowsze produkty serwerowe i kliencki system operacyjny firmy Microsoft.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.