Poznaj nasze kierunki studiów

„Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie dla kierowników zespołów Uczelni” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 26 października 2021r.

„Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie dla kierowników zespołów Uczelni” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu

W dniach 27 i 29 października 2021 r. w godzinach 8.30-15.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie dla Kadry Zarządzającej Uczelnią – „Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie dla kierowników zespołów Uczelni” w ramach projektu Uczelnia na wyższym poziomie.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wprowadzania zmian w zespole i organizacji. Uczestnicy poznają metody wdrażania zmian, zasady zarządzania, ról i zadań osób w zespole. Nabędą kompetencje strategicznego przygotowania się i planowania zmiany, motywacji pracowników, pozytywnego komunikowania się z zespołem i radzeniem sobie z ewentualnymi problemami.


Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.