Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzenie nr 33/2020 JM Rektora MUP Oświęcim ws. wytycznych w zakresie zdalnego nauczania

Data utworzenia: 9 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 33/2020 JM Rektora MUP Oświęcim ws. wytycznych w zakresie zdalnego nauczania