Poznaj nasze kierunki studiów

Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych – najnowsze przepisy – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 6 listopada 2020r.

Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych – najnowsze przepisy – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 9 listopada w godzinach 8.30-14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie dla pracowników administracyjnych Uczelni „Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych – najnowsze przepisy” w ramach projektu Uczelnia na wyższym poziomie. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy  dotyczącej zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Analizie poddane zostaną problematyczne zagadnienia z tym związane.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.