Poznaj nasze kierunki studiów

Zawarliśmy porozumienie o współpracy z firmą REKORD SI

Data utworzenia: 6 marca 2023r.

Aula im. Kazimierza Piechowskiego oraz wszystkie osoby uczestniczące w podpisaniu porozumienia z firmą Record SI.

W dniu 2 marca 2023 roku Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała porozumienie dotyczące współpracy z firmą REKORD SI.

Firmę reprezentował Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor ds. produkcji oprogramowania w Rekord SI sp. z o.o. – Pan Piotr Szymura.

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

  • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków oraz programów studiów uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych,
  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń.

Podpisanie miało miejsce w auli naszej Uczelni. Następnie Pan Piotr Szymura wygłosił wykład pt. „Szybko i zwinnie! Wytwarzanie oprogramowania w 23 roku XXI wieku”. W wykładzie wzięli udział studenci kierunku Informatyka, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne wraz z wykładowcami Uczelni oraz uczniowie klas informatycznych Salezjańskiego Publicznego Technikum.