Poznaj nasze kierunki studiów

Zawarliśmy porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Chrzanowie

Data utworzenia: 1 grudnia 2023r.

Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Księgowych oddział w Chrzanowie

JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała porozumienie z Dyrektorem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce p. Włodzimierzem Lurką oraz p. Łukaszem Górką prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział w Chrzanowie, dotyczące współpracy oraz wspólnego działania w zakresie kształcenia studentów i realizacji certyfikowanych kursów, a także staży oraz praktyk skierowanych do przyszłych księgowych.

O godzinie 11:00 rozpoczęto warsztaty skierowane do uczniów Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz do naszych studentów.

Omówiono ważną rolę zawodu księgowego oraz opis ścieżki certyfikacji – prowadzący: Wiceprezes Zarządu SKwP Kraków –  Kazimierz Jarosz.

Zaprezentowano działalność zrzeszonej młodzieży (Klub Młodych Księgowych),  zainteresowanej poszerzaniem wiedzy z zakresu rachunkowości – prowadzący: przedstawiciel SKwP Kraków Karolina Marzec – Balinow.

Przedstawiono aktualne oferty kursów dla studentów z zakresu księgowości i kadr – prowadzący: przedstawiciele SKwP Oddział w Chrzanowie.

Pani Dr Justyna Dąbrowska omówiła zapotrzebowanie rynkowe na zawód w branży Finansowo – księgowej.