Poznaj nasze kierunki studiów

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini dołączył do grona szkół współpracujących z naszą Uczelnią

Data utworzenia: 30 listopada 2021r.

JM Rektor i Pani Dyrektor stoją na tle ścianki promocyjnej Uczelni, a w dłoniach trzymają podpisane porozumienia

Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w dniu 30 listopada 2021 r. przez Rektor Małopolskiej  Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. MUP dr Sonię Grychtoł oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini mgr Renatę Bębenek do grona szkół współpracujących z naszą Uczelnią dołączył ZSECH w Trzebini.

Celem zawartej umowy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy.

 

W ramach współpracy możliwe będzie:

  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
  • przeprowadzanie spotkań konsultacyjnych przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • przedstawianie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w Uczelni,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.