Poznaj nasze kierunki studiów

Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu nowym partnerem naszej Uczelni

Data utworzenia: 19 marca 2021r.

Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu nowym partnerem naszej Uczelni

Niezmierne milo jest nam poinformować, że na mocy porozumienia o współpracy z dnia 18.03.2021 r.  do grona dotychczasowych partnerów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dołączyło Liceum Ogólnokształcące im. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Przedmiotem porozumienia, zawartego pomiędzy JM Rektor MUP Oświęcim dr Sonią Grychtoł a Dyrektor LO im. Stefana kard. Wyszyńskiego KSW w Libiążu mgr Anettą Szewczyk, jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • budowanie mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy,
  • organizowanie wydarzeń m.in. takich jak: seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty oraz szkolenia,
  • spotkania konsultacyjne w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie w tworzeniu nowej oferty edukacyjnej uwzględniającej zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.
  • przedstawianie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w naszej Uczelni,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,

Mamy nadzieję, że współpraca przebiegać będzie owocnie i przyniesie obopólne korzyści.