Poznaj nasze kierunki studiów

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 13 czerwca 2024r.

Pani Rektor i Pan Dyrektor siedzą za stołem konferencyjnym i pozują do zdjęcia

We wtorek, 11 czerwca 2024 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP zawarła porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Panem dr. inż. Januszem Berkiem, dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Szkołą.

W ramach spotkania omówiono aktualną sytuację obu placówek oraz wspólną linię działania obejmującą m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć:

  • edukacyjnych,
  • badawczych,
  • promocyjnych,
  • szkoleniowych,
  • rozwojowych
  • i innych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Ponadto uzgodniono, że Małopolska Uczelnia Państwowa obejmie patronat nad wszystkimi kierunkami kształcenia w Technikum nr 5 i oddziałami w VII Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Dodatkowe działania w ramach wzajemnego wsparcia będą polegały na spotkaniach konsultacyjnych przedstawicieli obu instytucji i dotyczyć będą tworzenia nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Zaplanowano również wspólne konferencje oraz warsztaty skierowane do uczniów szkoły.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca będzie kluczem do rozwijania potencjału każdego ucznia i przygotowywania go do wyzwań akademickich i zawodowych.

Pani Rektor i Pan Dyrektor siedzą za stołem konferencyjnym i pozują do zdjęcia Pani Rektor i Pan Dyrektor stoją na tle ścianki i podają sobie ręce po podpisaniu porozumienia