Poznaj nasze kierunki studiów

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody „Amicus Hominum”

Data utworzenia: 12 maja 2022r.

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody „Amicus Hominum”

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Amicus Hominum” przyznawanej osobom działającym na rzecz dobra innych osób.

Kategorie Nagrody, do których można zgłaszać kandydatów to:

  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in. aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej;

 

  • INICJATYWA MŁODYCH za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu;

 

  • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i z dopiskiem: Nagroda „Amicus Hominum” należy złożyć do dnia 29 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), w jeden z następujących sposobów:

  • Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem na kopercie: Nagroda „Amicus Hominum”

  • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Kraków, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek)
Kraków, ul. Basztowa 22 w Krakowie lub
Agendy Urzędu:
– Miechów, ul. Warszawska 10;
– Nowy Targ, al. Tysiąclecia 44;
– Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
– Oświęcim, ul. Górnickiego 1;
– Tarnów, al. Solidarności 5-9;
– Zakopane, ul. Kościeliska 7

  • Elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/przyjaciel-czlowieka-zglos-kandydata-do-nagrody-wojewodztwa-malopolskiego-amicus-hominum w zakładce Nagroda Amicus Hominum.

Zapraszamy!