Poznaj nasze kierunki studiów

Zimowa atmosfera sprzyja nawiązywaniu współpracy…

Data utworzenia: 8 lutego 2018r.

Zimowa atmosfera sprzyja nawiązywaniu współpracy…

Na mocy porozumienia o współpracy zawartego w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego 2018 r. do grona szkół partnerskich naszej Uczelni dołączył  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

W  podpisaniu porozumienia udział wzięli  JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Dyrektor Instytutu Informatyki dr inż. Katarzyna Pantoł,  Dyrektor ZSTU w Trzebini mgr inż. Marek Łazicki oraz  mgr Piotr Brzózka nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Celem nawiązanej współpracy jest m.in.: upowszechnianie nauk wśród młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości rozwijania wiedzy, poszerzanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, propagowanie poszanowania praw człowieka, a ponadto profesjonalne  przygotowywanie uczniów i studentów do pracy zawodowej.

Składamy podziękowania dla Pani Dyrektor dr inż. Katarzyny Pantoł, inicjatorki całego przedsięwzięcia,  za zaangażowanie oraz  wkład w nawiązywanie relacji partnerskich z otoczeniem Uczelni.