Poznaj nasze kierunki studiów

Zmarła dr hab. prof. MUP Alina Górniok-Naglik Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych

Data utworzenia: 21 marca 2023r.

Zmarła dr hab. prof. MUP  Alina Górniok-Naglik Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. prof. MUP Aliny Górniok – Naglik Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, Członka Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Wraz z odejściem Pani Profesor, Społeczność Akademicka utraciła zasłużonego i cenionego Współpracownika oraz Naukowca, oddanego sprawom Wspólnoty Akademickiej; wybitnego Wychowawcę wielu studentów MUP, ale nade wszystko niezwykle życzliwego i pogodnego, powszechnie szanowanego, lubianego i cieszącego się ogromnym uznaniem Przyjaciela.

W obliczu tej bolesnej sytuacji łączymy się w ogromnej stracie i żałobie z Najbliższymi Pani Profesor, w szczególny sposób z Mężem i Synem kierując do nich najszczersze wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, oraz cała Społeczność Akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 24 marca 2023 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince