Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiany w harmonogramie wyborczym Studenckiej Komisji Wyborczej

Data utworzenia: 24 października 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Szanowni Studenci!

Studencka Komisja Wyborcza Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przedłuża termin zgłaszania kandydatur do Rady Studentów.

  • 18-26 października 2023 r.  – zgłaszanie kandydatur do Rady Studentów (Przewodniczący Samorządu, Wiceprzewodniczący Samorządu, Sekretarz Samorządu, Członkowie Zwykli Rady Studentów)
  • 28-31 października 2023 r. – głosowanie;
  • 3 listopada 2023 r. – obrady Studenckiej Komisji Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów.

Przewodniczący Studenckiej Komisji wyborczej

Patryk Masłowski