Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiany w organizacji roku akademickiego

Data utworzenia: 17 września 2020r.

Zmiany w organizacji roku akademickiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 94/2020 JM Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 16 września 2020 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku z późń. zm. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.