Poznaj nasze kierunki studiów

Zmiany w systemie wsparcia finansowego studentów

Data utworzenia: 21 kwietnia 2020r.

Zmiany w systemie wsparcia finansowego studentów

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.  ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w systemie wsparcia finansowego studentów i doktorantów.

Większa dostępność pomocy finansowej będzie widoczna m.in. poprzez:

– zniesienie limitu dwóch zapomóg w ciągu roku akademickiego,

– uproszczony tryb rozpatrywania wniosków,

– wydłużony okres wsparcia finansowego (studenci, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów, również mogą starać się o dodatkowe środki finansowe)

– zmniejszoną liczbę wymaganych dokumentów

– wsparcie dla studentów spłacających kredyt studencki.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w systemie wsparcia finansowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow.