Poznaj nasze kierunki studiów

Zostań nauczycielem akademickim w naszej Uczelni!

Data utworzenia: 8 grudnia 2021r.

Zostań nauczycielem akademickim w naszej Uczelni!

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzenie nr 119/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 6 grudnia 2021 roku, w naszej Uczelni uruchamiamy postępowania konkursowe na nauczycieli akademickich w poszczególnych Instytutach:

 

  • w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

– jedno stanowisko wykładowcy z tytułem zawodowym magistra (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina   pedagogika), konkurs nr 8/2021/INHiS

– jedno stanowisko wykładowcy z tytułem zawodowym magistra lub stopniem naukowym doktora (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika), konkurs nr 9/2021/INHiS

– jedno stanowisko instruktora z tytułem zawodowym magistra (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika), konkurs nr 10/2021/INHiS;

 

  • w Instytucie Informatyki

– jedno stanowisko  wykładowcy  z  tytułem  zawodowym  magistra  lub  stopniem naukowym doktora (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), konkurs nr 12/2021/II,

– jedno stanowisko wykładowcy z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub stopniem naukowym doktora (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja), konkurs nr 13/2021/II;

 

  • w Instytucie Nauk o Zdrowiu:

– dwa stanowiska instruktora z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne, nauki o zdrowiu), konkurs nr 11/2021/INoZ, konkurs nr 12/2021/INoZ,

– jedno stanowisko  wykładowcy  z  tytułem  zawodowym  magistra  pielęgniarstwa (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne, nauki o zdrowiu), konkurs nr 13/2021/INoZ;

 

  • w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

– jedno stanowisko wykładowcy z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub stopniem naukowym doktora (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika lub dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), konkurs nr 6/2021/IZiIP,

– jedno stanowisko wykładowcy ze stopniem naukowym doktora (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika lub dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), konkurs nr 7/2021/IZiIP.

 

Termin składania dokumentów:

9 grudnia 2021 r. do 13 stycznia 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Kancelaria Ogólna pokój 1.13 Collegium Primum.

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych wraz z opublikowaniem informacji o wynikach konkursów na stronach internetowych –  do 21 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje dot. konkursów znajdują się w linku:

https://bip.malopolska.pl/muposwiecim,m,308712,ogloszenia-o-prace.html

 

Zapraszamy do aplikowania!