Poznaj nasze kierunki studiów

Zrealizuj swoje praktyki w ramach wolontariatu

Data utworzenia: 12 listopada 2020r.

Zrealizuj swoje praktyki w ramach wolontariatu

Drodzy Studenci,

w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zachęcamy wszystkich naszych studentów do rekrutowania się w powstających w Małopolsce szpitalach tymczasowych oraz do zaangażowania się w wolontariaty.

Dodatkowo informujemy, że studenci pracujący na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2 mogą ubiegać się o zwolnienie w części lub w całości z praktyk zawodowych (kształcenia praktycznego).

https://www.gov.pl/web/nauka/studenci-zalicza-zajecia-pracujac-na-rzecz-walki-z-koronawirusem–nowelizacja-rozporzadzenia-ws-studiow-weszla-w-zycie

Apel Wojewody Małopolskiego