Poznaj nasze kierunki studiów

ZUS dla studenta

Data utworzenia: 3 grudnia 2018r.

ZUS dla studenta

W dniu 29 listopada br. studenci kierunków Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Pielęgniarstwo uczestniczyli w prelekcji na temat ubezpieczeń społecznych, którą poprowadziła Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  Chrzanowie pani Barbara Traczyk – Zawadzińska. Podczas spotkania studenci zdobyli wiedzę na temat praw i obowiązków studentów wynikających z ubezpieczeń społecznych, poznali wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych, a także dowiedzieli się, jak założyć własną działalność gospodarczą.

Dziękujemy serdecznie pani Barbarze Traczyk – Zawadzińskiej za przeprowadzenie ciekawego wykładu i wprowadzenie naszych studentów w świat ubezpieczeń społecznych.