Poznaj nasze kierunki studiów

Zwrot książek dla studentów kończących naukę

Data utworzenia: 4 czerwca 2020r.

Zwrot książek dla studentów kończących naukę

Informujemy, że Biblioteka MUP od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 przyjmuje ZWROT KSIĄŻEK od osób uprawnionych do wejścia na teren Uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Uczelni.  Natomiast Wypożyczalnia i czytelnie pozostają nieczynne do odwołania.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 59/2020 §  1, ust. 2  Prawo do wejścia na teren Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu mają także studenci podczas i w związku z odbywającymi się zajęciami oraz egzaminami i zaliczeniami, a także inne osoby uczestniczące w tych zajęciach, egzaminach i zaliczeniach.

W godz. 8.00 – 14.00 poprzez konto e-mail biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl
udzielana jest informacja naukowa i biblioteczna oraz przekazywane są kody do dostępów zdalnych do platformy Ibuk Libra oraz EBSCO, do których jest możliwy dostęp z domu.

Terminy zwrotu wszystkich wypożyczonych książek zostaną przedłużone do 30 września. W okresie zamknięcia Uczelni kary regulaminowe nie będą pobierane.